ליצירת קשר
073-7077609 

ליצירת קשר
073-7077609 

ההגנה על העתיד מתחילה

בפוליסה אחריות
מקצועית.

קבלו הצעת מחיר עכשיו

אנחנו מודעים לכך שרואי חשבון, יועצי מס, יועצי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים חשופים מדי יום לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או טיפול חסר שנגרמו בתום לב.

אנחנו ב-WE מציעים לכם ביטוח אחריות מקצועית, שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט.

מה כוללת הפוליסה

  • כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות
  • ניסיון מקצועי והגנה ביטוחית רחבה של קבוצת WE
  • רצף ביטוחי בניידות מפוליסה לפוליסה
  • כתב שירות להשתתפות עצמית - ייחודי ל-WE

קצת על WE סוכנות לביטוח…

WE סוכנות לביטוח הוקמה במרץ 2010 על ידי מנהלים שפרשו מחברות הביטוח, על בסיס חזון צרכני של התאגדות לקוחות לצורך הוזלה בהוצאות המהותיות בחייו של אדם.

WE פועלת בכל תחומי הביטוח:

חיים

פנסיוני

אלמנטרי

פיננסים

ייעוץ פרישה

חיים

בריאות וסעד

בין לקוחותינו:

לשכת יועצי המס, לשכת היועצים העסקיים, לשכת רואי חשבון, התאגדות העסקים הקטנים בישראל, ועד עובדי קבוצת כלל, רשת רוילטי, שגרירויות ועוד

קבלו הצעת מחיר עכשיו